Om min musik

 

Jag arbetar mycket med klanger och stämningar i min musik. Ofta väver jag in små musikslingor som jag låter kommunicera med stämningen i musiken.

 

Musiklandskapen är ofta plockade från stunder där man har fullt fokus på stunden (nuet) och låter sig bäras av dom associationer och relationer till livet som dom ger. Ljudlandskapet låter oss vandra i de djupare lagren av vårt medvetande och ger samma reseupplevelse som drömmar.

 

Jag försöker koncentrera mig och fånga dom subtila lagren som för mig fungerar helande, men också utmanande av rädslor.

 

 

Musik och utställningar

 • > FORM MALMÖ

   

  HAMN

  Form Malmö  - 1990

   

  Specialkomponerad musik till utställning i samarbete med konstnären Rousela Åhs

 • > EUROPOLITAN KARLSKRONA

   

  STORSTAD

  Europolitan  (Karlskrona)  - 1992

   

  Specialkomponerad musik till en installation. i en  utsmyckning  för Europoitans nybygge..

   Musiken komponeradesi samarbete med konstnären Rousela Åhs. .och arkitekt Henrik Jais Nilsen.

 • > KONSTEPIDEMIN GÖTEBORG

  YTANS BRÄCKLIGHET

   

  Konstepidemin Göteborg 1995

  Specialkomponerad musik till Utställningen Ytans bräcklighet  i  samarbete med konstnären Rousela Åhs

   

 • > UBÅTSHALLEN VID KOCKUMSKRANEN MALMÖ

   

  ECLIPSE SOLAR - FARLED

   

  Ubåtshallen  vid kockumskranen (Malmö)  - 1996

   

  Specialkomponerad musik till installationen Farled. som var en del av en s.k. Artshow. Eclipse Solar I samarbete med  konstnären Rousela Åhs.

   

  "En människa gestaltar olika lägen i frysta rörelser i tempo efter musiken."

   

  "Eclipse solar är i första hand en kulturpolitisk satsning på utdöd industrimark skapade vi förutsättningarna för ung vital, nydanade och experimentell kulturverksamhet.

  Ett sjuttiotal bildkonstnärer, dansare, musiker, skådespelare, transformance-artister, filmare m.fl. har samlats för unik gestaltning av sångerna 10-12 i Odysse'n."

 • > MÖLNLYCKE KULTURHUS

  DRÖMMAR

  Mölnlycke Kulturhus - 2010

   

  Specialkomponerad musik till en utställning i samarbete med Rousela Åhs.

 • > KONSTNÄRSCENTRUMVÄST GÖTEBORG

  SALON DU VERRE

   

  KONSTNÄRSCENTRUMVÄST

   

  Specialkomponerad musik till samlingsutställning

   (Göteborg) - 2012

   

   

 • > KRONHUSET GÖTEBORG

  FRED

  Kronhuset (Göteborg)

   

  Specialkomponerad musik till en utställning  i en workshop för FRED  i samarbete med Rousela Åhs och Annika Andersson. Worskhopen var en del i en större hantverksmarknad

 • > KULTURCENTRUM RONNEBY

  Slumpvis utvalda människors tankar på temat tid, är grunden i verket. Musiken är inspirerad av temat och texterna.

   

  Textiltryck - Rousela Åhs

  Musik - Ulf Lagerberg

   

   

 • > KARLSTAD KONSTINSTALLATION

  "I kupade händer" - en mobil utställningsvagn.

   

  Ett galleri på hjul i samarbete med Konstfrämjandet Värmland.

   

  En interaktiv berättelse om samhörighet och identitet.

  (2017)

 • > KARLSTAD KONSTHALL - EFTERKLANG

  EFTERKLANG - Installation i konsthall. Ett samarbete med Josefine Åhs Lagerberg november 2018.

Ronneby

Mölnlycke

Karlstad 2016

Karlstad 2018

Tid

VMT - Ronneby Kulturcentrum

 

Musiken är skapad i samband med en utställning på Ronneby Kulturcentrum En samlings-utställning (VMT ) i ett samarbete med konstnären Rousela Åhs.

Drömmar

Mölnlycke Kulturhus

 

Musiken är skapad i samband med en utställning på Mölnlycke Kulturhus 2010 i ett samarbete med konstnären Rousela Åhs.

Kupade Händer

Kringresande Husvagn

 

Musik till installationen "I Kupade händer",

av Konstnären Josefine Åhs Lagerberg

http://www.josefine-ahs.se/

 

Efterklang

Karlstad Galleri - Konstfrämjandet Värlmland

 

Ett samarbete med Josefine Åhs Lagerberg (http://www.josefine-ahs.se/).

 

Hör du vad jag hör?

Ser du vad jag ser?

 

I en rumslig installation har det outtalade fått ge uttryck för hur våra sinnen kan spela oss ett spratt, där lager och djupverkan skapar spår av kvarvarande sinnesstämningar. Vad blir kvar när vi suddar ut gränsen mellan inre känslor och omgivningens påverkan?

 

Rörlig bild och formskuret material med invävt ljudverk; en rumsupplevelse plockad från ett undersökande skapande i skiftande perspektiv. Josefine Åhs Lagerberg ställer ut i samarbete med Ulf Lagerberg, som bidrar med ljudverket Ekon från en utforskande process.

 

Foto ©Ulf Lagerberg - 2019